tongersdei 13 desimber 2018 – sneon 22 desimber 2018

Nonférence – Karel Hermans

Sjoch der mar net nei út; watst ferwachtest krijst toch net.

woansdei 10 oktober 2018 – sneon 15 desimber 2018

Doarp Europa

Ús doarp. Ons dorp. Unser Dorf. Il nostro paese. Nasza wioska.

freed 9 novimber 2018 – freed 14 desimber 2018

Parsifall

De jammerlike, mar ûnûntkombere oerwinning fan in naïveling

woansdei 20 febrewaris 2019 – freed 29 maart 2019

Karawane (10+)

Jolifanto bambla ô falli bambla. Grossiga m’pfa habla horem

Nijs

Fiergeande gearwurking Tryater, Skoft&Skiep en Meeuw jonge teatermakkers op it mêd fan jong talint

Yn de gearwurking dy’t Meeuw jonge teatermakkers oan de iene kant en Tryater en Skoft&Skiep oan de oare kant dit foarjier oangeane wurdt it jonge teatertalint sintraal set. Elke organisaasje...

Nonférence: wat kinst ferwachtsje?

'Sjoch der mar net nei út; watst ferwachtest krijst toch net', seit Karel Hermans oer syn Nonférence. Mar wat meist dan wól ferwachtsje? Henk Rigter fan Suksawat en Kirsten van...

Oare foarstellingen

Karawane (10+)

Parsifall